Corporate Social Responsibility

Med udgangspunkt i de fire fokusområder; mennesker, miljø, forretning og partnere integreres CSR i forretningsstrategien og i den daglige drift. Kern Hansen Erhvervsrengøring tager denne forpligtelse alvorligt, så alle bidrager til den samfundsansvarlige udvikling, vi efterstræber.

CSR-politik

Mennesker
Medarbejderne er den vigtigste ressource hos Kern Hansen Erhvervsrengøring. Gennem uddannelse, et stærkt mangfoldighedsarbejde og et godt arbejdsmiljø bestræber vi os på at realisere vores medarbejderes fulde potentiale.

Miljø
Hos Kern Hansen Erhvervsrengøring arbejder vi innovativt i samarbejde med kunder og partnere for at udvikle og anvende bæredygtige processer og produkter, der samtidig sikrer kvalitet og effektivitet i leverancen til vores kunder. Vi tager ansvar for miljøet ved at reducere vores ressourceaftryk i forhold til forbrug af energi, vand og kemikalier.

Forretning
Vores forretning er baseret på et princip om, at indtægt og vækst går hånd i hånd med etisk ansvarlighed. Derfor har vi underskrevet FN Global Compact og udviklet et code of conduct, som vores samarbejdspartnere har pligt til at overholde.

Partnere
Arbejdet med CSR skal fremme ansvarlig drift og udvikling hos vores mange samarbejdspartnere, hvis indflydelse på miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder overgår, hvad Kern Hansen Erhvervsrengøring kan opnå alene.