Værdier og adfærdsregler

Disse principper skal overholdes under alle aktiviteter i Kern Hansen Erhvervsrengøring.


Adfærdsregler 

Vores adfærdsregler er et fælles regelsæt, der gælder for alle Kern Hansen Erhvervsrengøring-medarbejdere, kunder og leverandører.

Kerneværdier 
Vores værdier er oparbejdet gennem en lang årrække og er vitale for virksomheden. De er fundamentet for alle vores handlinger.

Etisk regelsæt 

Vi har etiske, sociale og miljømæssige standarder, som vi forventer, at vores samarbejdspartnere overholder.

Ledelsesprincipper
En af de væsentligste kvalitetsparametre i vores leverance er at tiltrække, uddanne og fastholde dygtige medarbejdere. Dette kræver dygtig ledelse.

Adfærdsregler

Vores adfærdsregler er et fælles regelsæt, der gælder for alle Kern Hansen Erhvervsrengøring-medarbejdere, leverandører og kunder.
 
Medarbejder forhold
  • Medarbejderne skal overholde loven.
  • Kern Hansen Erhvervsrengøring forventer, at medarbejderne efterlever virksomhedens værdier; ærlighed, kvalitet og ansvarlighed.
  • Hvor der ikke er nogen lovgivning eller regler til at styre den personlige adfærd, skal den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft og udvise rettidig omhu.
  • Når en medarbejder er i tvivl, skal han/hun tage spørgsmålet op med en leder eller et andet ansvarligt medlem af staben.
  • Kunder, kolleger og andre forretningspartnere skal behandles med respekt og retfærdighed.
  • Chikane og mobning, herunder sexchikane, er uacceptabelt hos Kern Hansen Erhvervsrengøring.
  • Kern Hansen Erhvervsrengøring kræver, at medarbejderne udfører deres arbejde uden at være under indflydelse af alkohol eller stoffer.
  • Kern Hansen Erhvervsrengøring er imod enhver form for korruption og bestikkelse og forpligtet til at bekæmpe den slags praksis.